רשימת פרויקטים 2016

פרויקט
  
סטודנטים
  
מנחה אקדמי
  
מנחה מקצועי
  
י.ב.מ - ביומטרי התנהגותי בניידגיא גונן, תום ליבוביץ, עפרי מסד, רועי שחרפרופ' ליאור רוקחדודו אסולין
מילביוס, מערכת המלצהאלכס בלובשטיין, גיל יצחק, מיכאל סרומין, יאיר רחמיםד"ר ארנון שטורםשלומי לזימי
האפיויקטור בנשף, גילה ברכייב, אלמוג לנגרמן, גיל מורד"ר ארנון שטורם
אפליקציית כל גדרהאלכסנדר מאיורנקו, מתן עובדיה, זיו פלודרמן ד"ר גרא וייסאסי שילו
מיפוי מבנים באמצעות מכוניות חכמות גל פורת, תומר בלזר, אושר דמריפרופ' הוגו גוטרמן
Creatosh רונית יוארי, יניב מזרחי, אוראל סוויסה, ברקת קריףד"ר ארנון שטורםדפנה זייד, ד"ר ארז שלום
חוקר דרךאביעד ביטון, עידן מירוצניק, תומר סוויסה, רן ציטאיאטד"ר ארנון שטורם, ד"ר גרא וייסנמרוד ברקאי
אוזן גדולה לילדיםאמין חורי, אולגה קובטי, אטל פורמן, אורן אפריםד"ר גרא וייסאביב בן יהודה
מערכת לזיהוי משתמששירה בראון, ליאור נרדאה, צבי עזרןד"ר גרא וייסד"ר שלומי בוטנרו
ג'יאו קווסט אופיר חביב, מנור להגאני, הדר קדםד"ר קובי גלערן בן איליה
אוזן גדולה לנוערשגיא אלבז, ארז אסולין, אסף כחלוןד"ר גרא וייסאביב בן יהודה
פינפדמרדכי אלישי, גל בנדק, מוריה סערד"ר גרא וייסד"ר יוסי אורן
אינפוברוקרגיא בן משה, גל לובטון, דניאל סינניאבפרופ' יובל אלוביץ
טייל איטשרון קרצמן, גור קשי, שי ריפל ד"ר גרא וייס
מראה שעל הקירמלאכי כהן, ינון סגרון, ראובן צצשויליד"ר רמי פוזיס
סימוקופטרשגיא אבסקר, עמית בדרשיד"ר גרא וייסד"ר שי ארוגטי
ארגונקטעינת אדלשטיין, נופר מנשהד"ר מירב טייב מיימוןאייל לוי
קוויביעידו בש, דן גדסי, לידן חיפי, חגי לויפרופ' ליאור רוקח
סימולטור להדמיית תעבורה בעיר חכמהרותם יעקב, אייל יפה ד"ר ארנון שטורם